Skip to main content

Warunki programu Mieszkanie Dla Młodych

By 30 września 20131 maja, 2023kredyty hipoteczne

W ostatnim czasie moi klienci dość często pytają mnie o zasady i wymagania nowego rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Jako doradca kredytowy muszę być z wszystkimi programami na bieżąco, dlatego spróbuję pokrótce odpowiedzieć na kilka nurtujących pytań.

Kto może być beneficjentem programu Mieszkanie dla Młodych?

Program Mieszkanie dla Młodych jest adresowany do osób nabywających swoją pierwszą nieruchomość z rynku pierwotnego, mając jako wsparcie kredyt hipoteczny. Najważniejszym warunkiem jest wymóg, aby klient w danym roku kalendarzowym nie ukończył 35 roku życia. W przypadku małżeństw wyznacznikiem wieku jest wiek młodszego współmałżonka, czyli jeśli np. mąż przekroczył 35 lat, a żona nie – wtedy mogą wziąć udział w programie. Co więcej?Warunki programu Mieszkanie dla MłodychProgram wyklucza osobę, która w przeszłości posiadała prawo do lokalu mieszkalnego. Wyjątkiem jest udział we własności nieruchomości mieszkalnej nabyty w drodze spadku lub darowizny.

Dofinansowanie to w e efekcie konkretna kwota, przeznaczoną na wkład własny w zakup nieruchomości. Dopłata wypłacana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konto dewelopera lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szczegóły kredytu z dopłatą z MdM

Technicznie wygląda to tak, że bank, w którym zaciągamy kredyt mieszkaniowy, pomniejsza kwotę wnioskowanego kredytu o sumę dofinansowania, zaś w ostatniej transzy do dewelopera lub Spółdzielni Mieszkaniowej BGK wypłaca przyznaną kwotę dofinansowania.

Na jaką wysokość dopłaty możemy liczyć?

Wysokość dopłat w programie MdM jest określona następująco:

– dla bezdzietnych małżeństw i singli 10% wartości nabywanej nieruchomości,

– małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci – 15%,

– jeżeli w okresie 5 lat od zakupu mieszkania osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie mogła ubiegać się o kolejne 5% dopłaty, o ile będą jeszcze środki w programie. Dopłata jest wtedy przeznaczona na jednorazową spłatę części zaciągniętego kredytu.

Jakie są limity powierzchni użytkowej i cen nieruchomości?

W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m², a dla osób wychowujących troje lub więcej dzieci o 10 m² więcej. Natomiast dla domu limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m², lub jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci – 110 m².

Należy pamiętać, że obowiązują maksymalne wskaźniki cen 1 m² powierzchni użytkowej, które są szczegółowo określone osobno dla stolic województw, miast i gmin z nimi sąsiadujących oraz pozostałych miejscowości w danym województwie. Sprawdź aktualne limity tutaj.

Dodatkowe warunki kredytu:

  • kredyt może być zaciągany jedynie w banku, który ma podpisaną umowę z BGK,
  • walutą kredytu może być wyłącznie PLN,
  • kredyt nie może być mniejszy niż 50% wartości transakcji,
  • kredyt nie może być krótszy niż 15 lat,
  • dla poprawy zdolności kredytowej do kredytu mogą przystąpić zstępni i wstępni , rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Kiedy musimy zwrócić dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych?

Musimy zwrócić część dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat jeżeli przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu z dofinansowaniem uczestnik, który sprzeda nieruchomość, wynajmie lub ją użyczy, zmieni sposób jej użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych, uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem spadku i darowizny).

Masz pytania – zadzwoń.

Jacek Świrski

doradca kredytowy

Jacek Świrski

Leave a Reply