Skip to main content

Jak banki liczą zdolność z działalności gospodarczej

By 25 listopada 20181 listopada, 2022doradca kredytowy
Działalność gospodarcza to niewątpliwie bardzo popularna forma uzyskiwania dochodów w Polsce. Wiele osób prowadzących swoją własną firmę staje przed potrzebą zakupu nieruchomości wspierając się kredytem hipotecznym. Co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca starający się o kredyt na zakup nieruchomości?
Kredyty a działalność gospodarcza

Jak banki oceniają zdolność kredytową przy prowadzeniu działalności gospodarczej?

Osoby uzyskujące dochody z prowadzonej działalności gospodarczej powinni sprawdzić zdolność kredytową, zanim podejmą jakiekolwiek poszukiwania swojego wymarzonego M. Banki mają różne wymagania przy ocenie zdolności kredytowej wobec osób wnioskujących o kredyt hipoteczny w kwestii minimalnego czasu trwania działalności oraz ocenie dochodu firmy.

Istnieją w poszczególnych bankach tzw. branże wykluczone, czyli branże, których bank nie chce kredytować. Najczęściej są to: handel walutami, drogownictwo, handel metalami. Wybór kredytowania określa się przez „filtrowanie” wielu elementów, dlatego warto spotkać się z doświadczonym doradcą kredytowym, aby omówić szanse i ryzyka związane z udzieleniem kredytu hipotecznego.

Jak długo muszę prowadzić swoją działalność?

Jeśli w niedalekiej przeszłości założyłeś swoją działalność, jesteś dla banku niewiarygodny. Dla większości banków minimalny okres prowadzenia działalności to 12 miesięcy, ale są takie, które wymagają nawet 24. Jeśli przeszedłeś na tzw. „samozatrudnienie”, tzn. zmieniłeś etat na działalność i masz kontrakt z tym samym pracodawcą – wystarczą 3 miesiące.

Jak zaznaczyłem, wymienione wyżej okresy są według procedur bankowych okresami minimalnym, co oznacza, że staż nawet miesiąc poniżej tego progu zeruje twoje dochody, bank nie weźmie ich pod uwagę. Oczywiście jeśli Twoja działalność trwa zdecydowanie dłużej , również Twoja wiarygodność w ocenie banku jest wyższa.

W jaki sposób banki liczą zdolność kredytową?

Banki oceniają zdolność kredytową, czyli maksymalną kwotę kredytu, jakiego mogą udzielić, w zależności od formy rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym. Jak?

Rozliczenie na podstawie księgi przychodów i rozchodów (KPIR)

To dla wszystkich banków najbardziej wiarygodna forma, gdyż pokazuje wynik finansowy netto firmy, po odliczeniu kosztów poniesienia przychodu oraz wszelkich opłat daninowych: składek ZUS i podatku. Wynik netto firmy w ocenie banku nie różni się niczym od dochodu netto uzyskiwanego na etacie.

Co istotne: wiele banków dodaje do dochodu netto amortyzację, jako sztuczny koszt oraz jednorazowe inwestycje, np. zakup środka transportu, czy linii produkcyjnej. Jak się ma temat działalności sezonowej? Niestety, takiej działalności na dziś nie zaakceptuje żaden bank, no może jeden 🙂 .

Ryczałt ewidencjonowany

Taką formę rozliczenia z US posiadają zazwyczaj firmy świadczące wszelkiego rodzaju usługi, np. budowlane. Banki ustalają zdolność kredytową właściciela firmy w zależności od stawki procentowej płaconego podatku zryczałtowanego. Procedury oceny zdolności kredytowej w poszczególnych bankach określają, jaką część generowanego przychodu wziąć jako dochód netto. Dlaczego część? Ponieważ w żaden sposób nie mogą oszacować kosztów prowadzenia działalności, a co za tym idzie dochodu netto. Są jedynie 4 banki, które liczą ryczałtowców bardzo dobrze, są też takie, które nie akceptują takiej formy rozliczenia w ogóle.

Karta podatkowa

Taką formę mają najczęściej fryzjerzy, krawcowe… Sposób szacowania zdolności w tym przypadku polega na pomnożeniu wysokości podatku z karty przez liczbę ustaloną w konkretnym banku, tzw. mnożnik.

Przykład:

  • Wysokość podatku z karty wynosi 288 złotych,
  • Mnożnik wybranego banku – 8,
  • Dochód netto w ocenie banku wynosi 8×288=2.304 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu?

W zależności od formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym będą potrzebne roczne zeznania podatkowe, aktualne zestawienie z KPIR lub z ewidencji przychodów, często ostatni miesiąc szczegółowo, decyzja o wysokości karty podatkowej, zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości no i oczywiście wszelkie formularze bankowe.

Dodatkowej ocenie podlega obecność firmy w bazach dłużników, np. BIG, więc warto sprawdzić te bazy zanim rozpoczniesz batalię o kredyt.

Jeśli według banku brakuje Ci zdolności kredytowej nie jesteś bez szans – warto rozpatrzyć kredyt inwestycyjny dla firmy. W takim kredycie można się podeprzeć tzw. przyszłym dochodem(najczęściej z biznes planu) i również doprowadzić do zakupu nieruchomości. Zupełnie innym sposobem jest moje kreatywne podejście do poprawy zdolności kredytowej, ale te metody omawiam indywidualnie z klientami decydującymi się na współpracę ze mną. Pytania? Napisz w komentarzu.

Jacek Świrski

ekspert kredytowy Wrocław

Jacek Świrski

Leave a Reply